Lựa chọn phòng dành cho bạn:

Deluxe_50TCG

2 người 2 người
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Deluxe_50TCG
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

629,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

Superior_50TCG

2 người 2 người
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Superior_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

669,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

Junior Suite_50TCG

2 người 2 người
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Junior Suite_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

689,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

Bungalow_50TCG

2 người 2 người
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Bungalow_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

709,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

01 Bedroom_50TCG

2 người 2 người
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
01 Bedroom_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

840,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

Family Room_50TCG

4 người 4 người
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Family Room_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

1,009,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

02 Bedroom_50TCG

2 người 2 người
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
02 Bedroom_50TCG
Wifi Wifi
Bồn tắm Bồn tắm
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

1,029,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

Bạn cần đăng ký

Ở dài hạn?

ICon
Đặt lịch hẹn trải nghiệm tại đây
Social Social Social