Lựa chọn phòng dành cho bạn:

01_185TS

2 người 2 người
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
01_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

730,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 15 phòng

Đặt phòng

02_185TS

2 người 2 người
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
02_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

600,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

04_185TS

2 người 2 người
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
04_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

600,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 20 phòng

Đặt phòng

05_185TS

2 người 2 người
05_185TS
05_185TS
05_185TS
05_185TS
05_185TS
05_185TS
05_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

530,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

06_185TS

2 người 2 người
06_185TS
06_185TS
06_185TS
06_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

439,000đ /đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

07_185TS

2 người 2 người
07_185TS
07_185TS
07_185TS
07_185TS
07_185TS
07_185TS
07_185TS
07_185TS
Wifi Wifi
Vòi hoa sen Vòi hoa sen
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Bạn cần đăng ký

Ở dài hạn?

ICon
Đặt lịch hẹn trải nghiệm tại đây
Social Social Social