Lựa chọn phòng dành cho bạn:

One Bedroom Apartment_MTPL

2 người 2 người
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
One Bedroom Apartment_MTPL
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
 Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
1 phòng ngủ 1 phòng ngủ

Giá phòng từ:

1,300,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Two Bedroom Apartment_MTPL

4 người 4 người
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Two Bedroom Apartment_MTPL
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
2 phòng ngủ 2 phòng ngủ

Giá phòng từ:

1,600,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Three Bedroom Apartment_MTPL

6 người 6 người
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Three Bedroom Apartment_MTPL
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
3 phòng ngủ 3 phòng ngủ

Giá phòng từ:

2,200,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 5 phòng

Đặt phòng

Bạn cần đăng ký

Ở dài hạn?

ICon
Đặt lịch hẹn trải nghiệm tại đây
Social Social Social