Lựa chọn phòng dành cho bạn:

Superior Room_RHH

2 người 2 người
Superior Room_RHH
Superior Room_RHH
Superior Room_RHH
Superior Room_RHH
Superior Room_RHH
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

1,750,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Deluxe Room_RHH

4 người 4 người
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Deluxe Room_RHH
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Netflix Netflix
Tủ lạnh Tủ lạnh

Giá phòng từ:

1,950,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Executive Room_RHH

2 người 2 người
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Executive Room_RHH
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix

Giá phòng từ:

2,350,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Studio Room_RHH

2 người 2 người
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Studio Room_RHH
Trung tâm Thành Phố Trung tâm Thành Phố
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix

Giá phòng từ:

2,350,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Bạn cần đăng ký

Ở dài hạn?

ICon
Đặt lịch hẹn trải nghiệm tại đây
Social Social Social