Lựa chọn phòng dành cho bạn:

Superior Room_RLH

4 người 4 người
Superior Room_RLH
Superior Room_RLH
Superior Room_RLH
Superior Room_RLH
Superior Room_RLH
Superior Room_RLH
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix
2 giường ngủ 2 giường ngủ

Giá phòng từ:

1,850,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Deluxe Room_RLH

4 người 4 người
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Deluxe Room_RLH
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix
2 giường 2 giường

Giá phòng từ:

2,150,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Executive Room_RLH

2 người 2 người
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Executive Room_RLH
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix
1 giường 1 giường

Giá phòng từ:

2,450,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Junior Suite Room_RLH

2 người 2 người
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Junior Suite Room_RLH
Wifi tốc độ cao Wifi tốc độ cao
Bồn tắm, vòi hoa sen Bồn tắm, vòi hoa sen
Netflix Netflix
1 giường 1 giường

Giá phòng từ:

2,850,000đ /1 ngày đêm

Đã bao gồm thuế và phí

Chỉ còn 10 phòng

Đặt phòng

Bạn cần đăng ký

Ở dài hạn?

ICon
Đặt lịch hẹn trải nghiệm tại đây
Social Social Social