Property Type: <span>SERVICED APARTMENT/ HOTEL/ SHORT TERM</span>

22Housing – Serviced Apartment Hotel for rent daily/monthly/yearly We supply full serviced apartment : Cleaning services daily, house keeping, security 24/7, VAT + 10%, free coffee, free tea, free internet, cable……. Contact us: 0972248975 email: [email protected] 22Housing – Khách sạn Căn hộ Dịch vụ cho thuê hàng ngày / tháng / năm Chúng tôi cung cấp đầy đủ các căn hộ dịch vụ: Dịch vụ dọn dẹp hàng ngày, trông nhà, bảo vệ 24/7, VAT + 10%, café miễn phí, trà miễn phí, internet miễn phí, cáp ……. Liên hệ với chúng tôi: 0972248975 email: [email protected]

58 Properties Found

Phòng Superior Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Superior Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $28.00
Show Details

Phòng Standard Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Standard Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $23.00
Show Details

Phòng Deluxe Coco Hotel

Show Details

Description

Phòng Deluxe Giường Nhà vua hoặc 1 giường Nữ hoàng  Bàn làm…

Price $32.00
Show Details

Scan QR Code for chatting