Loại Phòng: <span>SERVICED APARTMENT HOTEL FOR RENT DAILY/MONTHLY</span>

22Housing – Serviced Apartment Hotel for rent daily/monthly/yearly We supply full serviced apartment : Cleaning services daily, house keeping, security 24/7, VAT + 10%, free coffee, free tea, free internet, cable……. Contact us: 0972248975 email: [email protected] 22Housing – Khách sạn Căn hộ Dịch vụ cho thuê hàng ngày / tháng / năm Chúng tôi cung cấp đầy đủ các căn hộ dịch vụ: Dịch vụ dọn dẹp hàng ngày, trông nhà, bảo vệ 24/7, VAT + 10%, café miễn phí, trà miễn phí, internet miễn phí, cáp ……. Liên hệ với chúng tôi: 0972248975 email: [email protected]  

4 Properties Found

Scan QR Code for chatting